Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klasy I rusza 1 marca 2024 r. I będzie trwać do 22.03.2024r. WNIOSKI będzie można pobrać i składać w terminie 1.03.-22.03.2024r. w sekretariacie szkoły. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej są 4 placówki do których możecie Państwo rekrutować: Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej im. Króla Jana Sobieskiego z Oddziałami Przedszkolnymi w Michałowie, Filia Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego z Oddziałami Przedszkolnymi w Korabiewicach, Przedszkole Samorządowe w Puszczy Mariańskiej, Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III w Puszczy Mariańskiej. Wszystkie placówki są jedyne w swoim rodzaju i wyjątkowe. Panuje w nich wyjątkowy klimat i atmosfera nauki, uczą w nich wspaniali nauczyciele z pasją. Placówki są dobrze doposażone. Nauczyciele realizują innowacje pedagogiczne i ciekawe projekty edukacyjne. W placówkach w Michałowie i Korabiewicach są bardzo małe grupy, mamy dużą liczbę wolnych miejsc, idealne warunki do rozwoju Państwa Dzieci w małych, kameralnych grupach. Zachęcamy do rekrutacji do tych placówek w sposób szczególny. Wszystkie placówki pracują w godzinach 7:00-17:00. We wszystkich placówkach jest zapewniona opieka świetlicowa ,zajęcia rozwijające i wyrównawcze, zapewniamy zajęcia SI, opiekę psychologiczno-pedagogiczną: pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedę, nauczycieli wspomagających proces uczenia się. Wszystkie placówki są położone w pięknym otoczeniu przyrody Gminy Puszczy Mariańskiej. Do szkoły w Puszczy Mariańskiej jest zapewniony dowóz autobusami szkolnymi. Zapraszamy do rekrutacji od 1.03.2024r. Informacje szczegółowe będą wywieszone na tabliczkach ogłoszeń w placówkach. Informacje pod nr. Tel.46-831-81-36. Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Konstytucji 3 Maja 3, Puszcza Mariańska.

 

Autor: ZSP w Puszczy Mariańskiej