» Przetargi » Konkursy

Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024r

Ogłoszenie-Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2024r w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenia o konkursie na stanowisko podinspektor - samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Ogłoszenia o konkursie na stanowisko do spraw zarządzania energią i ochrony powietrza

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023r. zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami

Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami

Ogłoszenie - w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Puszcza Mariańska

Ogłoszenie o wolnym stanowisku konserwator - obsługa Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej gminy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Finansowym