Informacja - odczyty wodomierzy

Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje, iż w dn. 01.04.2022-15.04.2022r. w miejscowościach: Grabina Radziwiłłowska, Biernik, Wygoda, Wilczynek, Zator, Olszanka, Wola Polska, Górki, Karnice, Korabiewice, Pniowe, Waleriany, Mrozy, Budy Zaklasztorne, Michałów, Długokąty, Budy-Kałki odbywają się odczyty wodomierzy i pobór należności przez inkasentów.

Mieszkańców pozostałych miejscowości, proszę o samodzielne  odczyty stanów wodomierzy i zgłaszanie telefonicznie pod numerem 46/831-81-51 wew.19, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podatki@archiwum2.puszcza-marianska.pl.

Ponadto informujemy, że płatności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki należy wpłacać na konto:  21 9297 0005 0300 0781 2012 0043.

Wójt Gminy
Michał Staniak