Samorząd Puszczy Mariańskiej zdecydował o wsparciu żyrardowskiego szpitala

 Samorządowcy Puszczy Mariańskiej zdecydowali o wsparciu żyrardowskiego szpitala. Gmina przekaże na remont placówki 300 tys. złotych. Umowa w tej sprawie została podpisana w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego. Pieniądze zostaną wykorzystane na I etap termomodernizacji placówki, czyli ocieplenie głównych budynków A i B. Umowę podpisali ze strony Gminy: Wójt Michał Staniak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Puszcza Mariańska Zbigniew Brzezicki, Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wacław Seliga, Aneta Gędziarska Radna Gminy Puszcza Mariańska, Skarbnik Gminy Puszcza Mariańska Elżbieta Zdziebłowska, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żyrardowie oraz Szpitala Centrum Zdrowia Mazowsze Zachodnie.