Absolutorium dla Wójta Puszczy Mariańskiej Michała Staniaka

Wójt Puszczy Mariańskiej Michał Staniak ma powody do dumy. Podczas sesji Rady Gminy, Radni poparli Jego działa i wykonanie budżetu za 2021 rok, przyznając absolutorium. Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych, nie było przeciwnych i wstrzymujących się. Plan budżetowy został wykonany w ponad 100 procentach. Wśród największych inwestycji była rozbudowa drogi powiatowej Wola Polska- Karnice- Mszczonów w Korabiewicach. Zadłużenie Gminy jest na bardzo bezpiecznym poziomie, bliskom13 procent. Radni po wysłuchaniu opinii między innymi Komisji Rewizyjnej i pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej poparli działania Wójta Gminy w polityce budżetowej. Dla Wójta Michała Staniaka jest to już 21 absolutorium. Na sesji podziękował Radnym za bardzo dobrą współpracę. Przyznał, że epidemia miała wpływ na gminną politykę finansową. Duże uznanie należy się Skarbnik Elżbiecie Zdziebłowskiej i Sekretarz Wioletcie Malowaniec oraz urzędnikom, którzy rzetelnie pracują, podkreślał samorządowiec. Na koniec 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości ponad czterech milionów złotych. Dużą część budżetu stanowią wydatki stałe, między innymi oświatowe czy z przeznaczeniem na pomoc społeczną.