Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankiety można wypełniać do 14 sierpnia 2022 roku.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=468ef534&&b=fd1315e8a&&c=740f09be