Biblioteka w Puszczy Mariańskiej zaprosiła na spotkanie poświęcone hejtowi w Internecie. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy. Dyskusję poprowadziła dziennikarka, Monika Borkowska – Szmit. Na YouTube prowadzi podcast „Kryminalna Małopolska”, jest także autorką detektywistyczno-ekologicznych książek dla dzieci „Stach i śmieci” oraz „Stach i smog” oraz autorką książki o hejcie skierowanej do dzieci, która obecnie jest w trakcie publikacji. Monika Borkowska- Szmit przedstawiła napisane przez siebie książki. Spotkanie dotyczyło jednak zjawiska tzw. mowy nienawiści. Nasza prelegentka dzieląc się własnymi doświadczeniami dotyczącymi hejtu w bardzo przystępny sposób przekazała wiele cennych informacji dotyczących tego jak prawidłowo reagować na hejt, jak sobie z nim radzić, jakie formy może przybierać, jakie cechy ma hejter, jaka odpowiedzialność karna grozi za hejt itp. Mamy nadzieję, że wiele z tych informacji zapadło w pamięci młodych słuchaczy, że sprowokowało do przemyśleń. Dziękujemy za wiele pytań, które padały podczas tych spotkań, bo o to nam chodziło, żeby rozwiewać Wasze wątpliwości, lęki i doświadczenia związane z mową nienawiści. Te spotkania skłaniają nas do poświęcenia większej uwagi wszystkim negatywnym zjawiskom związanym z Internetem, szczególnie tym, które dotyczą dzieci i młodzieży. W związku z tym będziemy dążyć do zorganizowania kolejnych spotkań, prelekcji, warsztatów poświęconych tej tematyce. Teraz spróbujemy skupić się na uzależnieniach związanych z Internetem. Dyrektorom i nauczycielom z odwiedzonych szkół dziękujemy za współprace i gościnę. Niniejsze prelekcje sfinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puszczy Mariańskiej.