Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej zaskakuje pomysłami na interesujące zajęcia. W zeszłym tygodniu uczniowie klas drugich wzięli udział w zajęciach terenowych i laboratoryjnych w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Po obiedzie odwiedzili też lokalne Arboretum, piękne i ciekawe w jesiennym wydaniu. To szkoła która może się pochwalić nie tylko autorskimi programami nauczania, ale też wybitnymi absolwentami. Uczniowie startują w wielu olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych, zdobywając dyplomy, wyróżnienia i nagrody na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym, a także międzynarodowym. W historii szkoły zapisali się uczniowie, którzy byli rekordzistami i mistrzami Polski, medalistami mistrzostw Europy i świata w różnych dyscyplinach sportowych. Absolwenci podejmują studia na uczelniach krajowych i zagranicznych. Wielu z nich można spotkać wśród ludzi nauki, kultury oraz wśród osób piastujących wysokie stanowiska na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, a nawet europejskim. Absolwentami tej szkoły są m.in.: Hanna Jadacka (z d. Dwużnik) – profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego (wydział filologii polskiej), językoznawca, współautorka „Słownika Języka Polskiego”; Maciej Grzegorz Dworak, który piastował wiele ważnych funkcji: był m.in. Prezesem Stowarzyszenia Forum Biznesu Europy Środkowej, naczelnym redaktorem graficznym Zakładu Wydawnictw „Społem”, Członkiem Rady Muzeum Narodowego w Warszawie, a obecnie jest Prezesem Zarządu Polfa Sp. z o.o., zasłynął z przelotu balonem ze Szwecji do Polski z Bogusławem Lindą; Wiesław Sokołowski – poeta, twórca Stowarzyszenia Artystycznego, w 2010 r. odznaczony przez Prezydenta RP orderem Polonia Restituta; Andrzej Piwoński – grafik, malarz, rysownik, absolwent warszawskiej ASP, twórca licznych plakatów teatralnych i filmowych (wywodzi się z polskiej szkoły plakatu, prowadzonej przez Henryka Tomaszewskiego), stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, nagradzany, wystawy m.in. w Nowym Jorku, Francji i Japonii; Jan Jurewicz i Jacek Domański – znani aktorzy, nieżyjący już dziennikarz Zygmunt Szeliga; znany telewidzom lektor Marek Gajewski; Roman Śliwonik i Edward Wróbel – poeci.

 

Fot. LO w Puszczy Mariańskiej