1 lipca wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Za stworzenie CEEB, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku! 

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu to wypełnioną deklarację w wersji papierowej możesz złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska albo wysłać do urzędu listem poleconym na adres: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska.

Aby złożyć deklarację przez internet:

wejdź na stronę: https://zone.gunb.gov.pl/

Formularze deklaracji do pobrania i wydrukowania na dole strony lub pod adresem: https://zone.vf-lab.pl/dokumenty-do-pobrania/

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków:

https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

Chcesz zasięgnąć więcej informacji? Wejdź na stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

 

Załączniki:

deklaracja dotyczaca zrodel ciepla i zrodel spalania paliw formularz a - budynki i lokale mieszkalne

deklaracja dotyczaca zrodel ciepla i zrodel spalania paliw formularz b - budynki i lokale niemieszkalne