Dobry Start można składać wnioski

Program Dobry Start to wsparcie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Trwa nabór wniosków o świadczenie. Program Dobry Start to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka - mogą je otrzymać uczniowie w wieku od 7 do 20 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością w wieku do 24 lat). Co ważne, wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami (warunkiem jest, aby zarówno rodzic, jak i dziecko mieli numery PESEL). Pieniądze przyznawane są bez względu na dochód rodziny. Środki można wydać w dowolny sposób. Najlepiej, aby spożytkować je na rzeczy, które będą wspierać edukację dziecka - podręczniki, przybory szkolne, czy gadżety do szkoły. Wnioski w ramach programu „Dobry start” można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku. Po wskazanym terminie będzie można złożyć wniosek (a pośrednictwem portalu PUE ZUS), ale tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Wniosek może złożyć rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny dziecka, a także pełnoletni uczeń lub osoba usamodzielniona. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej lub osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą (w takim przypadku wniosek składa rodzina zastępcza, osoba prowadzona rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej). Rodzice mogą złożyć wniosek za pośrednictwem Portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia, a także bankowości elektronicznej (taką możliwość daje większość banków w naszym kraju). W przypadku opiekunów prawnych/faktycznych, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych lub opiekuńczo-terapeutycznych oraz osób uczących się/usamodzielnianych taki wniosek można złożyć tylko za pomocą portalu PUE ZUS. We wniosku należy podać kontaktowy adres e-mail i numer telefonu oraz numer rachunku bankowego, na który należy wypłacić świadczenie. O świadczenie można ubiegać się do 30 listopada, ale warto się pospieszyć. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.