W związku z art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 ze zm.), który wszedł w życie 31 grudnia 2023 r. został wprowadzony dodatek osłonowy za okres
od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł.

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wnioski o dodatek osłonowy należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej.

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00