Kolejne pieniądze płyną do lokalnych organizacji. Tym razem są to środki z Lokalnej Grupy Działania Kraina Rawki dla organizacji, fundacji i stowarzyszeń z terenu Gminy Puszcza Mariańska. Umowy w tej sprawy podpisano 22 sierpnia. Dzięki czemu będzie możliwa realizacja kolejnych ciekawych pomysłów w ramach przyznanych grantów. Łączna kwota dofinansowania to 12000 złotych.

Rada Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im J. Kwiecińskiego w Bartnikach na projekt „ZACISZE” otrzymała dofinansowanie w wysokości 2000 złotych. Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA na zadanie bieg po karmę dostała dofinansowanie w wysokości 1000 złotych, Stowarzyszenie wspierania szachów SZACH-MAT Puszcza Mariańska na projekt szachy są wśród nas dostało 1000 złotych dofinansowania, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Michałowianki na zakup wyposażenia zaplecza kuchennego otrzymało dofinansowanie w wysokości 3000 złotych, Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy w Bartnikach na zakup głośnika przenośnego otrzymało 2000 złotych dofianansowania, Stowarzyszenie Rodzin Familia Kamion na zakup zaplecza kuchennego otrzymało dofinansowanie w wysokości 3000 złotych, informuje Krzysztof Sobczyk członek Zarządu LGD Kraina Rawki. Otrzymanych dotacji pogratulował wszystkim Wójt Puszczy Mariańskiej Michał Staniak.