Gmina Puszcza Mariańska dostała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Kwota dofinansowania to 45.000,00 zł. Pomoc finansowa wynosi do 50% całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych. Z środków tych będzie realizowane zadanie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Puszcza Mariańska”.