Gmina Puszcza Mariańska uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności Publicznej.

Przewozy Autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Puszcza Mariańska w 2023 roku

zostały dofinansowane kwotą 97 053,00 zł. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 122 933,80 zł.