Gmina Puszcza Mariańska dostała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu:

  • wyposażenie dla OSP Bartniki w kwocie 19.995,00 zł  
  • wyposażenia dla OSP Michałów w kwocie 18.054,00 zł  
  • modernizację posadzki w budynku OSP Michałów w kwocie 25.000,00 zł.