Dotacja - azbest!

Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej informuje, iż w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 29.999,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska (www.wfosigw.pl).