Przedszkole to ważne miejsce na mapie naszej Gminy. Dla dzieci to rozpoczęcie ważnej i pasjonującej przygody z edukacją. Przedszkole w Puszczy Mariańskiej znane jest z innowacyjnych pomysłów i ciekawych zajęć. Tym razem placówka świętowała Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Nauczyciele i pracownicy przedszkola wystawili przedstawienie pt. „O Tadku niejadku”. Przedstawienie przez najmłodszych zostało przyjęte owacyjnie. Na koniec dzieci wzięły udział w słodkim poczęstunku, grach i zabawach. Przedszkole ma swoją długoletnią tradycję, wykształciło wiele pokoleń mieszkańców naszej Gminy. Powstało w 1980 roku z inicjatywy pedagoga Stanisławy Choińskiej i osób wspierających: Stanisławy Grzybowskiej i Teresy Zakrzewskiej. Najpierw mieściło się w Olszance. Przedszkole po przeniesieniu z Olszanki do Puszczy Mariańskiej powiększa swoją liczebność, co zmusza kierownictwo i organ prowadzący do poszukiwania nowego obiektu na siedzibę przedszkola. Władze Gminy podejmują decyzję o przeniesieniu siedziby przedszkola do byłych pomieszczeń w budynku po Ośrodku Zdrowia. Stwarza to nowe perspektywy rozwoju z uwagi na kubaturę obiektu i możliwości przyjęcia zdecydowanie większej ilości dzieci. Do dziś to jest miejsce lubiane przez dzieci, które chętnie do przedszkola przychodzą.