Z końcem listopada 2022 roku Ewa Śledź dotychczasowa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przeszła na emeryturę. Pani Kierownik swoje życie zawodowe w GOPS rozpoczęła w latach 90., najpierw zajmowała się pracą socjalną. Zawsze empatyczna, pełna zrozumienia dla ludzi, podkreślają współpracownicy. Za czasów Pani Ewy Śledź odbywały się między innymi Wigilie dla osób samotnych oraz Święto Rodziny. Zorganizowana z sercem na dłoni, tak wspominają byłą Kierownik GOPS w Puszczy Mariańskiej - mieszkańcy i podopieczni ośrodka pomocy. Ewa Śledź doświadczeniem i wiedzą wspierała Spółdzielnię Socjalną, która powstała w Puszczy Mariańskiej. Pani Kierownik była dumna z aktywności kobiet i ich pomysłu na własny biznes. Teraz na stanowisku szefa jednostki samorządowej, Ewę Śledź zastąpiła Anna Dziekańska, od lat związana z GOPS-em w Puszczy Mariańskiej.