W Przedszkolu Samorządowym w Puszczy Mariańskiej 20 maja 2022 roku po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa odbył się VIII Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Wesołe Nutki.” Prowadzące wydarzenie Karolina Ciarka i Agnieszka Kmieć zaznaczyły, że jest to bardzo radosne, energetyczne i nieprzewidywalne wydarzenie w życiu przedszkola. Do wzięcia udziału w festiwalu zostały zaproszone przedszkola z Gminy Puszcza Mariańska. Zgłoszenia wpłynęły z przedszkoli z Bartnik oraz Puszczy Mariańskiej. W festiwalu wzięło udział 13 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Festiwal rozpoczęła Dyrektor przedszkola Małgorzata Góralska witając przybyłych wykonawców i ich opiekunów oraz Jury w składzie Pani Ewa Śledź - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, Pani Bożena Łukasik – Jędrzejewska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej oraz  Pani Katarzyna Niewczas - Kierownik biura Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno- Społecznych. Występy przedszkolaków poprzedzane zostały prezentacją poszczególnych dzieci, dotyczącą ich zainteresowań, dotychczasowych osiągnięć oraz tego kim chcą zostać w przyszłości. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat występujące na scenie nie miały tremy. Jej miejsce zastąpiła żywiołowość, radość i spontaniczność, jakiej przedszkolakom mogliby pozazdrościć dorośli, zawodowi artyści. Po zakończonych występach przedstawiono werdykt Jurorów, którzy podobnie jak w zeszłym roku wyróżnili wszystkich młodych artystów, zwracając jednocześnie uwagę na wysoki poziom konkursu, zaprezentowany przez wszystkich wykonawców. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy wręczyły dzieciom organizatorki festiwalu.