Od 1 marca do 22 marca 2024 roku Filia Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Korabiewicach prowadzić będzie rekrutację dzieci, przyszłych uczniów szkoły. Wnioski można składać w sekretariacie ZSP w Puszczy Mariańskiej. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 46 -831-81-36. Szkoła jest położona w Korabiewicach przy trasie między Puszczą Mariańską, a Mszczonowem. Piękne walory przyrodnicze i otoczenie sielskiej wsi Korabiewic są wyjątkową cechą tej placówki. W szkole uczą się młodzi ludzie klas 1-3 oraz w oddziałach przedszkolnych - grupa 3-4 oraz 5-6 latków. Są bardzo małe grupy i wspaniale warunki rozwoju dla dzieci. Placówka jest dobrze doposażona, uczą w niej doświadczeni i zaangażowani nauczyciele z pasją. Uczniowie z Korabiewic osiągają liczne sukcesy w powiatowych konkursach plastycznych, recytatorskich, muzycznych. Nauczyciele realizują liczne projekty edukacyjne i innowacje. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Autor: Filia Szkoły w Korabiewicach