» Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i budowę wielofunkcyjnej Sali sportowej w Puszczy Mariańskiej