INFORMACJA


w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz.2408) informuję, że w dniu

15 marca 2024 r. o godz. 9:00 w sali budynku gminnego w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1 /wejście od strony Apteki/ , odbędzie się losowanie numerów list kandydatów zarejestrowanych do organu stanowiącego Gminy Puszcza Mariańska .

Numery przyznawane będą zarejestrowanym listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409  Kodeksu wyborczego.
 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Puszczy    Mariańskiej

Joanna Pindor