Wójt Gminy Puszcza Mariańska zwraca się z prośbą o regularne podawanie odczytów stanu wodomierza, które należy przekazywać co trzy miesiące.

Przekazywanie informacji o wskazaniu wodomierza można dokonywać na kilka sposobów:

- osobiście pokój nr 21,

- telefonicznie pod numerem 46/ 831 81 51, 46/ 831 81 69 wew. 19,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: podatki@archiwum2.puszcza-marianska.pl

Powyższa informacja nie dotyczy Odbiorców, u których zostały zainstalowane radiowe wodomierze ze zdalnym odczytem.

 

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                      Michał Staniak