Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024 -2027