Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie inwestycyjnie kończy 2023 rok. Strażacy są dumni ze zrealizowanej najważniejszej dla społeczności lokalnej inwestycji, czyli zakończenia termomodernizacji siedziby OSP Michałów. Zadanie udało się wykonać dzięki dofinansowaniu z WFOSIGW w Warszawie. Obiekt jest teraz energooszczędny! Łączny koszt termomodernizacji to 44400,00 złotych, z czego 39960,00 złotych to dotacja z WFOSIGW w Warszawie, a 4440 złotych to środki własne. Strażacy i samorządowcy dziękują WFOSIGW w Warszawie za wsparcie inwestycji termomodernizacji obiektu, co zmniejszy koszty ogrzania strażnicy. Strażacy dziękują także Michałowi Staniakowi Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska za zakup i wymianę trzech okien szczytowych oraz firmie MAR-BUD Łukasz Markowski za wykonanie solidnie ocieplenia strażnicy. To nie jedyna inwestycja w ostatnim czasie dla strażaków. Dzięki pozyskanej dotacji z WFOŚIGW w Warszawie zakupili także nowoczesne wyposażenie dla jednostki o wartości 18 tys. złotych. Kwota dofinansowania z funduszu to 15 tys. złotych, dofinansowanie w ramach programu: – „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie i Zarząd Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie zyskała doposażenie, takie jak:

Ubrania ochronne AURUM EX NEW – 3 szt.,

Hełm Strażacki Dragon – 5 szt.,

Ubrania koszarowe - 8 szt.,

Buty specjalne – szt. 1.

 

Jest to kolejny etap doposażenia i wymiany zużytego sprzętu. Wartość pozyskanego wyposażenia to 18 tys. złotych: 15 tys. złotych pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 2500 złotych to wkład gminy Puszcza Mariańska oraz 500 złotych to środki własne jednostki. Jak przyznają strażacy ochotnicy, stale się rozwijają, biorą udział w wielu akcjach ratowniczo – gaśniczych, a mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni!