Inwestycyjny rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach

12 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach. Strażacy podsumowali 2021 rok. To był inwestycyjny czas dla jednostki, udało się między innymi kupić nowy samochód do działań ratowniczych, ale też odbył się jubileusz 90. lecia istnienia OSP Bartniki. W 2021 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Funkcję Prezesa pełni Krzysztof Sobczyk. Wiceprezesami są Tomasz Błoński i Daniel Badowski, Sekretarzem Aleksandra Krysińska, Naczelnikiem Marek Rogoziński, Zastępcą Naczelnika Krzysztof Baran, Gospodarzem Jerzy Markowski, Zastępcą Naczelnika Emilia Markowska, Członkiem Zarządu Łukasz Koziarski, w Komisji Rewizyjnej pracują: Przewodniczący Łukasz Popielarz, Sekretarz Jarosław Napiórkowski, Członek Henryk Kopeć. W minionym roku strażacy uczestniczyli w 37 akcjach, w tym 10 razy gasili pożary, w 26 przypadkach likwidowali miejscowe zagrożenia. W Bartnikach działa też Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza która odbyła sześć spotkań. Strażacy reprezentowali jednostkę na zewnątrz, zajęli między innymi drugie miejsce w turnieju w piłkę nożną służb mundurowych. W sumie jednostkę tworzy 77 strażaków, w tym 12 kobiet. MDP liczy 12 osób w tym 2 kobiety. 2021 rok był bardzo dobry inwestycyjnie. OSP Bartniki uzyskała dotację z Lokalnej Grupy Działania Kraina Rawki, dzięki temu budżet OSP zwiększył się o 39 249,00 złotych, straż otrzymała środki z KSRG w kwocie 397 590,00 złotych, z firm ubezpieczeniowych w wysokości 105 000,00 złotych, z jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 złotych. OSP Bartniki jest bardzo aktywna, współpracuje z gminą, między innymi w zakresie odśnieżania dróg, ze Stowarzyszeniem Promyk, z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bartnikach, z lokalną szkołą, państwową strażą pożarną, z ochotniczymi strażami. W zeszłym roku OSP Bartniki przybyło nowe auto do działań ratowniczo-gaśniczych, strażacy doposażyli i remontowali kuchnię. Poza codzienną działalnością, prowadzili zadania prewencyjne.

Fot. OSP Bartniki