JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalne dla pyłu zawieszonego PM10 2022r

JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalne dla pyłu zawieszonego PM10