Szanowni Państwo,

 

Przekazujemy powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w powiecie żyrardowskim.

W okresie od 17 września do końca roku 2021 należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

PYŁ ZAWIESZONY PM2,5

POZIOM 1 (kolor ostrzeżenia: żółty) – Działania podejmowane przez obywateli i podmioty korzystające ze środowiska w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 (stężenie uśrednione dla roku: 20 µg/m3)

L.P. Sposób działania
1 Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo) w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego
2 Korzystanie z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego
3 Zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); zakaz nie obowiązuje, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii
4 Zakaz używania dmuchaw do liści

 

UWAGA!

Powiadomienie przesyła się celem umożliwienia realizacji działań określonych w planie działań krótkoterminowych stanowiących integralną część Programu ochrony powietrza
przyjętego Uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim,
w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Zakres i rodzaj działań jakie należy podjąć w sytuacji wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w powietrzu został opisany w Załączniku Nr 7 do uchwały oraz w przesyłanym komunikacie.

 

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W Żyrardowie

_________________________________

 

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

Limanowskiego 45

96-300 Żyrardów

 

Załączniki:

Powiadomienie dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5

Wzór powiadomienia do systemu RSO dot. ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 Sierpc i Żyrardów