Koła Gospodyń z Walerian i Grabiny Radziwiłłowskiej otrzymały pomoc finansową na swoje działania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Urszula Lis pełniąca obowiązki Kierownika Biura Powiatowego Mazowieckiego Oddziału ARiMR podziękowała organizacjom za ich aktywną działalność i upowszechnianie tradycji polskiej wsi i kształtowanie tożsamości kulturowej na rzecz lokalnej społeczności. Koła z powiatu żyrardowskiego które złożyły wnioski o przyznanie pomocy na rok 2023 otrzymały od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wsparcie finansowe na działalność statutową w przedziale 8000 - 10 000 złotych. Gratulujemy!