Kolejne miliony dla Gminy Puszcza Mariańska z Rządowego Funduszu Polski Ład

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w poniedziałek 30 maja wyniki II naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Samorządy w całym kraju otrzymają dofinansowanie na łącznie ponad 30 mld zł. Do Gminy Puszcza Mariańska trafią środki w wysokości 12.587.500,00 PLN. Pozwolą zrealizować ważne zadanie.

1.Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska etap I.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN):      5.250.000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN):   262.500,00 zł
Kwota wnioskowanych środków (w PLN):          4.987.500,00 zł

2.Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska etap II.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN):      8.000.000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN):   400.000,00 zł
Kwota wnioskowanych środków (w PLN):         7.600,000,00 zł

Łączna wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 12.587.500,00 PLN