W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie trwało od 28 kwietnia i zakończyło się egzaminem. Uczestnicy szkolenia brali udział w zajęciach teoretycznych, praktycznych oraz teście w komorze dymowej. Szkolenie ukończyło 24 strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu żyrardowskiego. Wśród strażaków, którzy uzyskali uprawnienia strażaka-ratownika OSP znaleźli się między innymi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie. Do wyjazdowych druhów i druhen w tej jednostce dołączyli: druhna Kinga Karkucińska, druhna Magdalena Burska, druh Bartłomiej Wysocki. Gratulujemy!!!