Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu