Komunikatu Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. szczepień lisów