Kontrole palenisk na terenie Gminy Puszcza Mariańska

 

Puszcza Mariańska 17.12.2021 r

 

Drodzy Mieszkańcy

w najbliższych dniach upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Puszcza Mariańska będą przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów w zakresie spalania odpadów oraz zapisów Uchwały nr 162/17 z dnia 24.10.2017 r Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Celem kontroli jest przede wszystkim uświadomienie mieszkańców jak duży wpływ na otaczające środowisko ma to, czym palimy i w jakich urządzeniach powinniśmy to paliwo spalać. Chcemy również poinformować mieszkańców o przepisach jakie wprowadziła uchwała antysmogowa, czyli o terminach, których należy dochować w zakresie wymiany starych, nieefektywnych kotłów. Po sprawdzeniu kotła pracownicy Urzędu Gminy wręczą Państwu ulotki informacyjne oraz nakleją na kotle naklejkę informującą do kiedy dane urządzenie należy wymienić.

Szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie i życie jest niezaprzeczalny! Jest to problem epokowy, cywilizacyjny, z którym musimy się zmierzyć.
Większość zanieczyszczeń powietrza pochodzi z tzw. niskiej emisji, czyli potocznie mówiąc: z kominów naszych domów. Spalanie paliw stałych (węgla, drewna), a także śmieci w niskosprawnych kotłach, powoduje emisję rakotwórczych substancji do powietrza.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Gmina Puszcza Mariańska przystąpiła do Programu Czyste Powietrze z WFOŚiGW   w Warszawie z którego dostępne są środki na działania związane z ochroną powietrza tj. udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła, fotowoltaikę i termomodernizację budynku.

Wysokość dotacji uzależniona jest m.in. od dochodów przypadających na jednego członka rodziny.

Apelujemy:

  • zwracajcie uwagę w codziennych czynnościach na to, czy Wasze działania nie wpływają negatywnie na zdrowie sąsiadów, a przede wszystkim na zdrowie Wasze i Waszych dzieci,
  • rozmawiajcie z sąsiadami o wspólnych działaniach poprawiających jakość powietrza, wymieniajcie się doświadczeniami i dobrymi pomysłami. Każda duża zmiana, rozpoczyna się od małych kroków,
  • na miarę swoich możliwości finansowych podejmujcie działania zmierzające do wymiany nieefektywnych systemów ogrzewania, na nowoczesne, ekologiczne i wysokosprawne metody ogrzewania domów.

Uwaga: Każdy kto wymieni źródło ciepła na nowe ma obowiązek zgłoszenia go do Gminy!!!

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 

Załączniki: