» Lokalizacje działów Urzędu Gminy

INFORMACJA

Z UWAGI NA TRWAJĄCE PRACE REMONOTOWO-BUDOWLANE W BUDYNKU URZĘDU GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA, POSZCZEGÓLNE STANOWISKA PRACY CELEM ZAPEWNIENIA BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI ZOSTAŁY ROZMIESZCZONE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

I. SALA ŚLUBÓW (parter w budynku Urzędu Gminy)

Ul. S. Papczyńskiego 1, tel. 46 8318151, 46 8318169 wew. 11

- SEKRETARIAT - KASA - USC I EWIDENCJA LUDNOŚCI

- DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ (WODA I ŚCIEKI, OPŁATY)

- DS. GOSPODARKI ODPADAMI (ODPADY KOMUNALNE)

- OBSŁUGA SPRZEDAŻY WĘGLA

- DS. DRÓG

- DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

- DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

II. BUDYNEK PRZY PLACU T. KOŚCIUSZKI (wejście przy przystanku autobusowym) tel. 46 8318151, 46 8318169 wew. 27

- DS. INWESTYCJI

- DS. PODATKÓW (decyzje wymiarowe)

- DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I PŁAC

III. BUDYNEK TZW. DOMU KULTURY (wejście od strony ul. Sobieskiego 1) tel. 724 338 999

- DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (numeracja posesji, podziały)

- DS. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (wypisy i wyrysy z planów, plany zagospodarowania, decyzja o warunkach zabudowy)

- DS. OCHRONY ŚRODOWISKA (wycinka drzew, decyzje środowiskowe)

- DS. OCHRONY POWIETRZA (ceeb)

IV. BUDYNEK TZW. DOMU KULTURY (wejście od strony parkingu-poczty) tel. 571 093 003

- DS. PODATKÓW (akcyza rolnicza)

- DS. GOSPODARKI LOKALOWEJ (najem lokali, czynsze)

- DS. OBSŁUGI RADY GMINY I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

- DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ

- DS. EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI

- DS. OBYWATELSKICH (oświata, sport)