Mniej zdarzeń kryminalnych w Puszczy Mariańskiej

 

Edyta Marczewska pełniąca obowiązki Komendanta Powiatowego policji w Żyrardowie przedstawiła sprawozdanie z policyjnej pracy w 2020 roku na terenie Puszczy Mariańskiej. Na początku roku służbę na tym terenie pełniło pięcioro policjantów.

W czerwcu i w listopadzie służbę zakończyły funkcjonariuszki zespołu patrolowego- interwencyjnego.

Teraz niestety zostało dwóch policjantów oraz kierownik posterunku.

Na terenie gminy mieszka 8340 osób, w przeliczeniu na funkcjonariusza policji daje to 1393 osoby przy pełnej obsadzie.

W zeszłym roku przy wsparciu gminy udało się pozyskać nowy pojazd służbowy oznakowany dla komisariatu.

Analiza przestępstw popełnionych w zeszłym roku pokazuje, że najwięcej było kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia.

Często w trakcie dokonywania przestępstw właścicieli posesji nie było w domu.

2020 rok był czasem kiedy doszło do najmniejszej ilości (w porównaniu z zeszłymi latami), bo 10 zdarzeń związanych z uszkodzeniem mienia, bójką czy pobiciem. W 2017 roku było ich 14, w 2018-12, w 2019-22.

Kradzieży z włamaniem było 14, bójek z pobiciem- 2, przestępstw z uszczerbkiem na zdrowiu- 3.

W 2020 roku jak informuje Edyta Marczewska odnotowano spadek kradzieży, wzrost kradzieży z włamaniem, natomiast liczba uszkodzeń mienia pozostała na niezmienionym poziomie.

Największe zagrożenie jak się okazuje jest w rejonie miejscowości Bartniki i Grabina Radziwiłłowska, gdzie odnotowano łącznie 7 zdarzeń o charakterze kryminalnym.

Na terenie gminy w 19 miejscowościach nie odnotowano żadnego zdarzenia tj. w miejscowościach: Bednary, Biernik, Budy Wolskie, Kamion, Michałów, Niemieryczew, Olszanka, Stara Huta, Stary Karolinów, Stary Łajszczew, Studzieniec, Wygoda, Wycześniak, Wilczynek, Wola Polska, Żuków, Wincentów, Górki, Huta Partacka. W pozostałych miejscowościach doszło do od jednego do trzech zdarzeń kryminalnych.

Wykrywalność przestępstw wyniosła 62,3 procent, w 2019 roku sięgała 63,06 procent, a jeszcze rok wcześniej 67 procent.

W 2020 roku na gorącym uczynku zatrzymano pięciu pijanych kierujących, funkcjonariusz zespołu kryminalnego przeprowadził 135 postępowania przygotowawcze.

Nałożono w tym czasie 41 mandatów karnych, doszło do 171 interwencji policyjnych, było 77 postępowań w sprawach o wykroczenia, wylegitymowano 252 osoby, ujawniono 7 poszukiwanych.

Miejscem szczególnie narażonym na zdarzenia drogowe jest droga 719 w miejscowości Waleriany oraz droga numer 70 w miejscowości Kamion. W 2020 na terenie gminy doszło do 14 wypadków drogowych, w których 18 osób zostało rannych, na terenie gminy było też 65 kolizji drogowych.