Nabory wniosków w LGD "Kraina Rawki"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" ogłosiło nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie 21 kwietnia – 12 maja 2022 roku.

Nabory skierowane są do osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Mieszkańcy obszaru LGD „Kraina Rawki" mogą otrzymać wsparcie w wysokości 100 000 zł na założenie działalności gospodarczej oraz założenie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych.

Do 120 000 zł dofinansowania można pozyskać na:

  • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
  • Realizację przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” tel. 46 814 50 18, 695 700 565; e-mail: biuro@krainarawki.eu

Nabór 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

Nabór 2/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-zakresie-uslug-noclegowych/

Nabór 3/2022 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2022-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-rekreacji-dla-dzieci-i-doroslych/

Nabór 4/2022 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2022-realizacja-przedsiewziec-majacych-na-celu-renowacje-i-promocje-zabytkow/

Załączniki: