Nie żyje Joanna Kobińska, to wielka strata dla społeczności Puszczy Mariańskiej

9 listopada w wieku 75 lat zmarła Joanna Kobińska. Pani Joanna dała się poznać jako wyjątkowa osoba, społecznik, zawsze zaangażowana w sprawy społeczności Puszczy Mariańskiej. Joanna Kobińska jest autorką książki o historii liceum w Puszczy Mariańskiej, sama była absolwentką tej placówki. Pochodzi z szanowanej rodziny, dziadek Świętej Pamięci Joanny Kobińskiej, Stanisław Kozłowski był budowniczym gmachu szkoły powszechnej w latach 20. XX wieku, oraz między innymi z Jego inicjatywy powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie. Pani Joanna kultywowała pamięć o swoich przodkach, którzy spoczywają na cmentarzu w Puszczy Mariańskiej. Tutaj także znajduje się nagrobek Joanny Kobińskiej. Pani Joanna od wielu lat angażowała się w działalność Grupy U Nas, zapraszała na spotkania podczas których opowiadała o historii lokalnej społeczności, zwyczajach i tradycji rodziny. Z rozrzewnieniem wspominała czas kiedy mieszkała w budynku gdzie dziś znajduje się galeria, później było tutaj przedszkole, a jest to jeden z najstarszych obiektów w tej miejscowości. Pani Joanna od wielu lat była na emeryturze, wcześniej kierowała pracami warszawskiej biblioteki. Ostatnie lata życia spędziła w Puszczy Mariańskiej. Jej dom był zawsze otwarty dla ludzi, Joanna Kobińska była ciepłą, przyjacielską i wrażliwą osobą, będzie nam Jej bardzo brakowała. Pani Joanna była częstym gościem liceum, przyjacielem tej szkoły. Społeczność Puszczy Mariańskiej, Wójt Gminy Michał Staniak, wraz z Przewodniczącą Rady Wandą Badełek, Radnymi, Sołtysami, przedstawicielami szkół, organizacji i instytucji składają rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Joanny Kobińskiej.