Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w swej codziennej pracy mierzą się z procederem produkcji i dystrybucji nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Tylko w okresie 13-15 lipca ujawnili ponad 340 tys. sztuk papierosów oraz ponad
36 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Wartość zatrzymanego towaru to ponad 281 tys. zł.

Część nielegalnych wyrobów tytoniowych ukryta była w samochodach osobowych, które zostały zatrzymane do kontroli drogowych. Ujawnień dokonano również na posesjach prywatnych, w wyniku akcji prowadzonych wspólnie z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej. Z kolei czynności kontrolne przeprowadzone na terenie magazynu jednej z firm kurierskich, zakończyły się zabezpieczeniem łącznie 17 kg nielegalnego tytoniu ukrytego w 3 przesyłkach.

Działania prowadzone przez mazowiecką KAS doprowadziły do ujawnienia w I półroczu 2021 r. blisko 12 mln szt. papierosów/cygar i ponad 7 ton tytoniu bez polskich znaków akcyzy.