Informujemy, że w dniu 01 września 2022 roku została podpisana umowa w sprawie przekazania dotacji przez Gminę  Puszcza Mariańska dla Powiatu Żyrardowskiego, na mocy której Gmina udziela dotacji Powiatowi na realizację zadania w 2022 r. pn. „Utworzenie nowej linii komunikacyjnej w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Puszcza Mariańska w ramach dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 21 542,40 zł.

W ramach Zadania utworzona zostanie następująca linia komunikacyjna:

Żyrardów- Puszcza Mariańska-Bartniki. 

Łączny koszt zadania został określony na kwotę 129 254,40 zł w tym dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 107 712,00 zł oraz dotacji od  Gminy Puszcza Mariańska w kwocie 21 542,40  zł.

Okres trwania umowy obowiązuje od 01.09.2022 roku do 31.12.2022 roku.

 

Rozkład jazdy (od 19 września 2022r.)

Rozkład Tam-Żyrardów-Puszcza Mariańska-Bartniki

Rozkład-Powrót-Bartniki-Puszcza Mariańska-Żyrardów