W sobotę (28.08) strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach świętowali jubileusz, 90-lecie powstania jednostki w połączeniu z Gminnym Dniem Strażaka. Uroczystość to duma i radość dla społeczności lokalnej. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta w miejscowym kościele. Później gospodarze i goście przeszli na teren OSP Bartniki, gdzie odbyła się część oficjalna z wręczeniem medali zasłużonym druhnom i druhom. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Andrzej Gołębiewski, Tomasz Kozłowski, Helena Krysińska. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa trafił do Pawła Borowca i Aleksandry Kostrzewy. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa został przyznany: Tomaszowi Błońskiemu, Jerzemu Markowskiemu, Paulinie Wiercioch. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Krzysztof Baran, Daniel Badowski, Mateusz Dubielecki, Karolina Krajewska. Odznakę za Wysługę Lat otrzymali: Jan Markowski 65 lat, Henryk Kopeć 55 lat, Marek Badełek 50 lat, Janina Koziarska 50 lat, Mirosław Dubielecki 45 lat, Andrzej Dzierzbicki 45 lat, Marek Rogoziński 45 lat, Andrzej Gołębiewski 35 lat, Marek Gołębiewski 35 lat, Jerzy Kozłowski 35 lat, Tomasz Kozłowski 35 lat, Marek Krysiński 35 lat, Grzegorz Krysiński 30 lat, Paweł Mol 30 lat, Krzysztof Sobczyk 30 lat, Helena Krysińska 25 lat, Jarosław Borowiec 20 lat, Paweł Borowiec 20 lat, Wojciech Kopeć 20 lat, Aleksandra Kostrzewa 20 lat, Łukasz Koziarski 20 lat, Janina Sobczyk 20 lat, Paulina Wiercioch 20 lat, Daniel Badowski 10 lat, Krzysztof Baran 10 lat, Tomasz Błoński 10 lat, Mateusz Dubielecki 10 lat, Karolina Krajewska 10 lat, Aleksandra Krysińska 10 lat, Jerzy Markowski 10 lat, Tomasz Nadulski 10 lat, Jarosław Napiórkowski 10 lat, Paweł Nieszporek 10 lat, Patrycja Pietrzkowska 10 lat, Damian Szuplewski 10 lat. Strażacy podziękowali też społecznikom, przedstawicielom instytucji, gminy, podziękowania trafiły do: księdza Mieczysława Młynarczyka, Waldemara Suskiego, bryg. Tomasza Cybula, bryg. Tomasza Piątkowskiego, kpt. Katarzyny Piszczek, st. bryg. Andrzeja Oklesińskiego, Michała Staniaka, Mariusza Cheby, Wandy Badełek, Marii Bobrowskiej, Przedstawicieli S.G i G w Bartnikach, przedstawicieli Stowarzyszenia Seniorów Promyk, podziękowania otrzymał także bryg. Roman Murgrabia. Początki straży przypadają na rok 1931, kiedy to mieszkańcy wsi na zebraniu u Sołtysa Wojciecha Michalaka, zorganizowanym przez powiatowego Instruktora Straży Pożarnej w Skierniewicach – Henryka Wilbrandta oraz Wójta Gminy – Wilczyńskiego, postanowili założyć w Bartnikach Ochotniczą Straż Pożarną. Na zebraniu tym wybrano pierwszy Zarząd Straży, w skład którego weszli: ksiądz Zdechlik jako prezes, Jan Grączewski jako naczelnik, Longin Czaplarski jako zastępca naczelnika, Leon Lewandowski jako sekretarz, Aleksander Czaplarski jako skarbnik, Marian Czaplarski jako gospodarz oraz 15 członków. 15 marca 1931r wpłynęło da Zarządu OSP w Bartnikach pismo podpisane przez Instruktora Powiatowego i Prezesa Okręgowego Dh Jana Łazarza o zarejestrowaniu OSP w Bartnikach. Straż ma szczęście do druhen i druhów oraz społeczników, na przestrzeni lat rozwija się. Na przełomie 2016-2021 udało się przeprowadzić szereg inwestycji na terenie OSP. Wymienione zostały drzwi garażowe które zostały sfinansowane ze środków KSRG. Dzięki dofinansowaniu z urzędu marszałkowskiego oraz urzędu gminy został utwardzony plac kostką brukową plac z tyłu strażnicy Wykonano ogrodzenie z płyty betonowej, udało się rozgraniczyć działkę a w konsekwencji ogrodzić teren. Zastał przeprowadzony gruntowny remont garażu posadzki oraz elewacja wewnętrzna. W roku grudniu 2020 roku Prezes OSP złożył wniosek do Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej o zabezpieczenie środków w kwocie 200000.00 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki. W roku kolejnym dzięki przychylności Wójta i Rady Gminy zostały w budżecie gminy zabezpieczone środki w kwocie 200000 zł. W tym też roku zastał złożony wniosek do Komenda Głównego PSP w Warszawie o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego co zaowocowało przyznaniem dofinansowania w kwocie 500000 zł z budżetu Państwa. Brakującą kwotę 100000 zł OSP na wniosek Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego. Teraz trwają prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej. W 2021 roku OSP złożyła wniosek do LGD Kraina Rawki o dofinasowanie zakupu wyposażenie zaplecza kuchennego oraz sali. Wniosek po ocenie rady LGD zastał zaopiniowany pozytywnie. Jednostka do dnia dzisiejszego prężnie funkcjonuje dzięki zapałowi członków straży.

Fot. Aleksandra Kostrzewa