OSP Kamion ma 120 lat!

Piękny jubileusz 120-lecia istnienia obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie. Na uroczystości przybyło wielu znamienitych gości, przedstawicieli strażaków, samorządowców z Wójtem Puszczy Mariańskiej Michałem Staniakiem na czele, Radni, oraz mieszkańcy, zaprzyjaźnione jednostki. OSP Kamion powstała w 1902 roku z inicjatywy Ryszarda Wojciechowskiego. Pierwszym Naczelnikiem był Franciszek Zawadzki, na gruncie przekazanym przez Aleksandra Zawadzkiego zbudowano drewnianą szopę, w której umieszczono beczkowóz i sikawkę ręczną. W 1936 roku mieszkańcy ufundowali sztandar. Po wojnie strażacy i mieszkańcy rozbudowali strażnicę. W 1976 roku dokonano technicznego odbioru nowej strażnicy, pojawił się pierwszy samochód i zaczęło się tutaj nowe życie. W 2009 roku jednostka otrzymała nowe auto, później pojawił się sprzęt do ratownictwa. W ostatnim czasie budynek przeszedł modernizację i rozbudowę. W 2018 roku dzięki wsparciu Wójta Michała Staniaka pojawił się nowy samochód do działań ratowniczo- gaśniczych. Teraz OSP Kamion liczy 38 druhów, strażacy wyjeżdżają rocznie około 30 razy.

Uroczystości stały się doskonałym momentem do wyróżnienia zasłużonych. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymały: Danuta Kuziemska i Halina Tomaszewska. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa trafił do: Leszka Studniarka, Piotra Stępniaka, Michała Antosika, Macieja Stępniaka, Jakuba Jędrzejewskiego, Przemysława Grzejszczaka. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Jakub Grzejszczak. Odznakę za wysługę lat dostali: Wiktor Szymański 60 l., Grzegorz Poliński 55 l., Jan Śledź 55 l., Halina Tomaszewska 50 l., Jadwiga Tomaszewska 50 l., Danuta Grzejszczak 50 l., Antoni Stępniak 45 l., Danuta Kuziemska 40 l., Elżbieta Szymczak 35 l., Piotr Stępniak 35 l., Daniel Tomaszewski 25 l., Krzysztof Tomaszewski 25 l., Przemysław Grzejszczak 25 l., Maciej Stępniak 25 l., Michał Tomaszewski 25 l., Jakub Łazęcki 20 l., Leszek Studniarek 20 l., Jakub Grzejszczak 20 l., Jakub Jędrzejewski 20 l., Michał Antosik 20 l., Aleksander Kuziemski 20 l., Hubert Wenus 20 l., Artur Wośniak 10 l., Paweł Wacławek 10 l., Sebastian Łazęcki 10 l., Strażacy podziękowali też między innymi: Waldemarowi Suskiemu, Krzysztofowi Sobczykowi, Stowarzyszeniu Rodzin Familia Kamion, Wójtowi Michałowi Staniakowi, Radnym, przybyłym na uroczystości gościom, wszystkim druhnom i druhnom, mieszkańcom, duchowieństwu.