W piątek 20 stycznia mieszkańcy Puszczy Mariańskiej, samorządowcy, licealiści, uczniowie Szkoły Podstawowej, strażacy i żołnierze pamiętali o bohaterach Powstania Styczniowego. Tego dnia odbyła się uroczystość upamiętniająca tych, którzy ponieśli śmierć podczas walk na tym terenie. Spotkanie odbyło się przy pomniku powstańców. Pomnik ten jest darem mieszkańców. Na nim znajduje się napis: „Powstańcom Polskim 1863 roku – Mieszkańcy Gminy Puszcza Mariańska”. Dbamy o lokalną historię, kultywujemy pamięć o bohaterach, mówi Wójt Puszczy Mariańskiej Michał Staniak, który reprezentował samorząd lokalny podczas uroczystości. Fot. LO w Puszczy Mariańskiej