» Parafie i zgromadzenia » Marianie

Marianie

Zgromadzenie Księży Marianów


Puszcza Mariańska jest kolebką Zgromadzenia Księży Marianów - tu rozpoczęła się jego historia i tu powstał wspaniały zabytkowy zespół klasztorny Marianów: drewniany kościół, klasztor - obecna plebania, szkoła klasztorna, w której po przebudowie mieści się Urząd Gminy. Założycielem powstałego tu pierwszego męskiego zakonu w Polsce jest o. Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński.

 

Historia Zgromadzenia Księży Marianów


Początki Zgromadzenia Marianów związane są pustelnią w Puszczy Korabiewskiej. W kilku zbudowanych w głębi lasu domkach mieszkało kilku pustelników. Ich przełożonym był weteran wojenny Stanisław Krajewski. Do tej pustelni w 1673 roku przybył o. Stanisław Papczyński z zamiarem powołania do życia zakonu marianów.

 

"Bardzo rozległa Puszcza Korabiewska jest położona, opisuje o. Papczyński, między czterema miastami: Bolimowem, Mszczonowem, Skierniewicami i Wiskitkami. Tam tedy udałem się w roku 1673 w niedzielę, o ile dobrze przypominam sobie, osiemnastą po Zielonych świątkach. Był już wieczór, kiedym przyjechał z Luboczy wozem naładowanym żywnością i niektórymi moimi drobiazgami. Krajewskiego nie zastałem. Pozdrowiwszy według swego zwyczaju świętych patronów i opiekunów osób i miejsc, udałem się do wyznaczonej mi celi, którą niedawno wybudował pewien żołnierz, Litwin, zwący się Jan Zowosielski,i zamieszkiwał w niej przez dwa lata dla odbycia pokuty. Poleciłem się gorąco i najpokorniej opiece Najśw. Panny i św. Hieronima, którego doroczna przypadała pamiątka."

 

Od tego czasu dość luĄno prowadzone życie pustelników zostało poddane przygotowanej przez o. Papczyńskiego regule zakonnej "Norma vitae", zaostrzonej jeszcze przez statuty wizytatora ks. biskupa Jacka Święcickiego. Jednocześnie podczas tej samej wizytacji 24 paĄdziernika 1673 roku biskup zatwierdził Instytut Księży Marianów Rekolektów. W 1677 roku Instytut został erygowany przez ordynariusza diecezji ks. biskupa Stefana Wierzbowskiego specjalnym aktem prawnym w Nowej Jerozolimie (dziś: Góra Kalwaria) jako zakonne Zgromadzenie Księży Marianów, który to akt ponowił jeszcze w roku 1685.

 

Ludzie odwiedzający pustelnię w Puszczy Korabiewskiej znajdowali o. Stanisława jako człowieka głębokiej modlitwy. Wychodził on naprzeciw wszelkim ich nędzom i potrzebom, niósł im zwłaszcza pomoc duchową. Rozwijany przez niego kult Boży, a w szczególności nabożeństwo do Matki Najświętszej Niepokalanej sprawiło, że wkrótce leśna pustelnia zaczęła się zamieniać w sanktuarium. Kaplicę pw. św. Michała Archanioła, której budowę rozpoczął Krajewski na terenie podmokłym, o. Stanisław przeniósł na wyżej położone miejsce, a do jej tytułu dodał Niepokalane Poczęcie NMP. Zbudował też przy niej dom rekolekcyjny. Dom i kaplica z drzewa modrzewiowego miały służyć potrzebom zakonników i okolicznej ludności. Z czasem opodal pustelni zaczęła powstawać wioska Puszcza Korabiewska, której nazwę zmieniono na początku XX wieku na Puszczę Mariańską. W 1677 roku o. Papczyński został przez biskupa przeniesiony do Nowej Jerozolimy, gdzie w ofiarowanym mu kościele "Wieczerzy Pańskiej" kontynuował swoją działalność zakonną i duszpasterską.

 

Założyciel Marianów - o. Stanisław Papczyński


Ojciec Stanisław Papczyński urodził się w rodzinie chłopsko - rzemieślniczej 18 maja 1631 roku w Podegrodziu k. Starego Sącza, zmarł natomiast jako przełożony generalny Zakonu Marianów w Górze Kalwarii 17 września 1701 roku. Papczyński w 1654 roku wstąpił najpierw do pijarów, u których święcenia kapłańskie otrzymał w 1661 roku. Po studiach pracował jako wykładowca retoryki, pisarz, kaznodzieja i spowiednik. Odznaczał się nie tylko wysoką ascezą, lecz również wszechstronnym wykształceniem filozoficznym i teologicznym. Zjednało mu to uznanie wielu wybitnych ludzi w szeregach szlachty i magnatów, a wśród nich króla Jana III Sobieskiego i Nuncjusza Apostolskiego A. Pignatellego, który póĄniej został papieżem Innocentym XII. Należał do przyjaciół króla Jana III i był uważany za jego teologa, a nieraz służył mu także jako spowiednik. Założył w 1673 roku pierwszy, istniejący do dziś, rodzimy męski instytut zakonny Księży Marianów, który po przyjęciu w 1701 roku "Reguły Dziesięciu Cnót NMP" i stowarzyszeniu się z rodziną franciszkańską stał się zakonem o ślubach uroczystych.

 

Swoją działalnością dydaktyczno - wychowawczą i duszpasterską o. Papczyński na stałe zaznaczył się w dziejach kultury Rzeczypospolitej i Kościoła Katolickiego w Polsce jako jeden z wybitniejszych humanistów i jednocześnie mistyków XVII w. w kraju. Daje się poznać jako gorliwy wychowawca młodego pokolenia obywateli Rzeczypospolitej, żarliwy duszpasterz, jak również wybitny kaznodzieja i ojciec duchowny. Z tego powodu nazywano go Apostołem Mazowsza. Ojciec Stanisław zasłynął z wielkiej świątobliwości życia i uważany był i wciąż jest przez ludzi za cudotwórcę.

 

"I tak pewnego razu przybywszy z Puszczy Korabiewskiej do Luboczy z posługą duchowną zastał o. Papczyński Jakuba Karskiego wielce strapionego. Syn bowiem Józef wpadł pod koła wozu, i te tak go zgniotły, że ledwie duch się w nim kołatał. Karski żaląc się w swym strapieniu przed Sługą Bożym prowadzi go czym prędzej do syna. Widząc Józefa na wpół żywego, bez sił na łożu boleści, O. Stanisław rzecze do niego: "Józefie, wstawaj i pośpiesz się posłużyć mi do Mszy św.!" Na te słowa Józef, uzdrowiony, natychmiast zerwał się z łóżka i podążył za Sługą Bożym do kaplicy."

 

Kroniki i pisma wspominają o wielu takich wydarzeniach w życiu o. Papczyńskiego. Po jego śmierci, w XVIII w. rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Po dłuższej przerwie, spowodowanej kilkoma przyczynami, a głównie wielką niewolą narodową i kasatą przez carat zakonu marianów, proces o. Stanisława został w 1952 roku wznowiony i w dniu 13 czerwca 1992 roku pomyślnie zakończony ogłoszeniem przez Ojca Świętego Jana Pawła II "Dekretu heroiczności cnót".

 

BEATYFIKACJA OJCA STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO - ZAŁOŻYCIELA MARIANÓW


List do Parafian:

 

Drodzy Parafianie

W pierwszych dniach tego roku Ojciec Święty Benedykt XVI podjął decyzję o ogłoszeniu błogosławionym ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Główne uroczystości beatyfikacyjne odbędą się pod przewodnictwem Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone 16 września 2007 r. w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu.

 

Każda beatyfikacja jest szczególnym wydarzeniem w życiu Kościoła, zwłaszcza Kościoła lokalnego. Wyniesienie na ołtarze ojca Papczyńskiego jest dla nas więc czymś wyjątkowym.

 

Gdy ponad trzysta lat temu przybył On na nasze ziemie, założył tu nowe zgromadzenie zakonne i przyczynił się do szybkiego rozwoju tych okolic. Wierzymy również, że jako Błogosławiony będzie naszym orędownikiem wobec Boga. Mamy zatem do spłacenia wielki dług wdzięczności wobec Niego.

 

Z tych względów nasza wspólnota pragnie duchowo przygotować się i wziąć aktywny udział w zbliżających się uroczystościach. Już od pewnego czasu każda Msza święta jest poprzedzona modlitwą różańcową w intencji ojca Papczyńskiego. Wierni uczestniczą w tradycyjnych uroczystościach przy Jego grobie na Mariankach, nasi kapłani głoszą okolicznościowe kazania w sąsiednich parafiach, młodzież uczestniczy w konkursach związanych z przyszłym Błogosławionym. W telewizji, radiu i prasie ukazują się informacje o czekających uroczystościach. Należy się zatem spodziewać, że w najbliższym czasie o naszej parafii w Puszczy Mariańskiej będzie coraz głośniej. Wielu będzie chciało się dowiedzieć czegoś więcej o nowym Błogosławionym, o miejscach, w których żył i działał. Uczyńmy wszystko, aby godnie przyjąć gości, by zapamiętali nas jako uczynnych, pracowitych, dobrych gospodarzy. Puszcza Mariańska to wizytówka całej gminy.

 

Kolejne ważne uroczystości odbędą się 20 paĄdziernika 2007 r. o godzinie 16.00 u nas – w Puszczy Mariańskiej. Przewodniczyć im będzie biskup łowicki Andrzej Dziuba przy udziale kapłanów i - jak ufamy - rzesz wiernych. PrzybądĄmy sami, zaprośmy nasze rodziny i znajomych. Niech to będzie wyraz naszej wiary.

 

Natomiast w przeddzień beatyfikacji, tj. 15 września w godzinach przedpołudniowych, do Puszczy przybędzie pielgrzymka duchownych z niemal całego świata. Wśród około stu osób będzie między innymi 11 biskupów, ponad 50 marianów z placówek ze wszystkich kontynentów, pragnących zobaczyć miejsce posługi o. Stanisława Papczyńskiego i tutaj o godz. 10.00 sprawować Eucharystię.

 

Na zakończenie pragniemy podzielić się jeszcze jedną radością: po zakończonych uroczystościach w naszym kościele znajda się na stałe doczesne szczątki - relikwie błogosławionego ojca Stanisława od Jezusa Marii Papczyńskiego.

 

Z całego serca zapraszamy do wzięcia udziału w tych niezwykłych uroczystościach.
Rada Parafialna i Księża Marianie
Adam Kowal MIC

 

Więcej informacji na temat o. Stanisława Papczyńskiego znajduje się na stronie http://stanislawpapczynski.org.pl

 

Opracowanie: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych