» Parafie i zgromadzenia » Zmartwychwstańcy

Zmartwychwstańcy

Zmartwychwstańcy to katolicka wspólnoty zakonna, skupiająca inicjatorów polskiego odrodzenia religijnego w okresie porozbiorowym i popowstaniowym. Powstanie Zgromadzenia przypadło bowiem na okres, w którym idea zmartwychwstania narodu zajmowała umysły patriotów polskich na emigracji. Po klęsce powstania listopadowego perspektywy na odzyskanie niepodległości na drodze walki zbrojnej zamarły, lecz jednak nie zgasły nadzieje na ratowanie Ojczyzny przez pracę nad moralnym odrodzeniem narodu. Idea tej pracy żywa była wśród przywódców emigracji polistopadowej, wśród której szczególne miejsce zajął Adam Mickiewicz. Założone przez Mickiewicza w 1834 roku Bractwo Braci Zjednoczonych, przekształciło się później w Bractwo Służby Narodowej, które dało właśnie początek powstałemu w 1836 Zmartwychwstańcom.

 

Założycielem Zmartwychwstańców jest człowiek świecki Bogdan Jański, współzałożycielami
są o. Piotr Semenko oraz o. Hieronim Kajsiewicz, a kolebką wspólnoty jest Paryż.

 

Założyciele Zmartwychwstańców:
Bogdan Jański, o. Piotr Semenko, o. Hieronim Kajsiewicz

 

W 2006 roku w diecezji płockiej jej ówczesny ordynariusz bp Stanisław Wielgus zainaugurował proces beatyfikacyjny Bogdana Jańskiego. Jego następca - bp Piotr Libera zakończył diecezjalną fazę procesu 19 kwietnia 2008. Obecnie wszystkie akta zostały wysłane do Stolicy Apostolskiej.

 

W Polsce Zgromadzenie działa od 1880 r. Celem wspólnoty jest dążenie do zmartwychwstania społeczeństwa poprzez głoszenie Misterium Paschalnego, głównie w kościelnych apostolatach posługi parafialnej oraz przez wychowanie chrześcijańskie.

 

Zasadniczym elementem duchowości zgromadzenia jest przekonanie, że do wiary w zmartwychwstanie należy również praktyka zmartwychwstania w życiu codziennym, która wyraża się w pogłębionym życiu sakramentami paschalnymi. Dlatego konieczna jest służba powszechnemu zmartwychwstaniu, tzn. pomaganie ludziom w budowaniu wspólnot chrześcijańskich i wspieranie nadziei, pokoju, sprawiedliwości, miłości i radości. Zgromadzenie zgodnie z duchem założyciela przyjęło za swój apostolat pracę parafialną i wychowawczą.
Obecnie w Polsce Zmartwychwstańcy prowadzą 15 parafii i 1 rektorat, opiekują się dwoma sanktuariami: Matki Bożej Fatimskiej w Rybnej i Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach. Mają własne wydawnictwo „Alleluja”.Siedzibą jednej z parafii tego Zgromadzenia jest położony na terenie naszej gminy Radziwiłłów.

 

Działalność zakonu męskiego Zmartwychwstańców wspiera żeńska wspólnota sióstr Zmartwychwstanek. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (CR). Wspólnota żeńska – tak jak i męska – powstała z inicjatywy Jańskiego oraz ojca Piotra Semenki, współzałożyciela Zmartwychwstańców, który położył największe zasługi w dziele tworzenia żeńskiej wspólnoty zmartwychwstańskiej.

 

Założycielkami Zgromadzenia są matka i córka – Celina Borzęcka i Jadwiga Borzęcka, które zainicjowały tę działalność w 1891 r. w Rzymie.

 

Celem apostolskim zmartwychwstanek jest nauczanie i wychowanie chrześcijańskie oraz opieka nad chorymi. W celu zrealizowania swojego charyzmatu zgromadzenie podejmuje pracę parafialną, katechizację, nauczanie w szkole, pomoc w duszpasterstwie rodzin oraz ludzi różnych stanów i zawodów, pracę w szpitalach, opiekę nad starszymi i tymi, którzy wymagają specjalnej troski.

 

Siostry angażują się w świadczenie różnego rodzaju posług, a także w działalność charytatywną, społeczną, ekumeniczną i misyjną.

 

Do sierpnia 2008 r. siostry Zmartwychwstanki prowadziły swoją działalność również
w Radziwiłłowie. Obecnie działalność Domu Zakonnego Zmartwychwstanek w Radziwiłłowie została zawieszona.

Opracowanie: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych