Piknik Rodzinny w Michałowie i akcja krwiodawstwa

Na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie odbył się Piknik Rodzinny połączony z akcją krwiodawstwa. Niezwykle cenna inicjatywa zgromadziła wielu gości i sponsorów, którzy chętnie włączyli się w organizację wydarzenia. Humory były znakomite, wiele atrakcji i możliwość spotkania. Piknik był bardzo udany. Co ciekawe była również możliwość zarejestrowania się w bazie dawców DKMS. Strażacy z Michałowa dziękują między innymi Jednostce HDK, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Bolimowskiemu Parkowi Krajobrazowemu, Mariańskiemu Ruchowi Inicjatyw Ekonomiczno- Społecznych, samorządowcom gminy i powiatu żyrardowskiego, Dariuszowi Gołębieskiemu i sponsorom. Szczególne podziękowania kierują do dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Michałowa oraz ich rodziców, a także pań z Koła Gospodyń Wiejskich Michałowianki za pomoc w organizacji tego wydarzenia. Zabawa to było także wspólne grillowanie i atrakcje dla dzieci.