Podsumowanie działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w 2021 roku

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” przygotowało artykuł z podsumowaniem działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych LGD w 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznymi działaniami LGD „Kraina Rawki”.

Artykuł dostępny na stronie: https://www.krainarawki.eu/podsumowanie-dzialan-w-2021-roku/

Załączniki: