Polski Ład - Gmina Puszcza Mariańska z ponad 3 milionowym dofinansowaniem

Znamy już wyniki Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Dzięki staraniom władz gminy w pierwszym naborze złożone wnioski otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 3.325.000,00 zł.

Na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie znalazł się jeden z trzech wniosków złożonych przez Gminę Puszcza Mariańska:

3.325.000,00 zł zostanie przeznaczone na przebudowę budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska;

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.