» Polski Ład » Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

Termin naboru wniosków upływa w dniu 17.03.2023r. o godz.17-tej.

Regulamin Programu dostępny jest na stronach: www.bgk.pl; www.gov.pl/premier;

https://www.bgk.pl/polski-lad/.