Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022.

 

Informujemy, iż w okresie od 1 do 15 września 2021r. w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska w pokoju nr 20 lub w sekretariacie.

Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:

inspektor Aleksandra Wójcicka tel. /46/ 831-81-51 wew. 15

oswiata@archiwum2.puszcza-marianska.pl

wzór wniosku - stypendium szkolne